Våre samarbeidskommuner

Seks kommuner i Vestfold har godkjent og signert samarbeidsavtale om et felles krisesentertilbud gjennom Krisesenteret i Vestfold.

Her er lenker til deres nettsider for mer informasjon:

Larvik kommune

Sandefjord kommune

Tønsberg kommune

Færder kommune

Horten kommune

Holmestrand kommune

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.