Samtalegruppe for kvinner

Krisesenteret har samtalegruppe for kvinner som har levd med vold tidligere.

Noen av kvinnene har bodd på senteret, noen har tatt kontakt på annen måte. Gruppedeltagerne har ulike erfaringer, og gruppens fokus er hvordan den enkelte kan finne styrke til å leve et trygt liv uten vold og redsel.

I samtaler med andre kvinner, styrkes trygghet og tro på egne krefter og gode mestrings-strategier.

«Fra krenkelse til håp» er troen på forandring. Dette er en grunnleggende tanke i gruppens arbeid, hvor den enkelte kvinne skal styrkes i å være subjekt i eget liv.

Ta kontakt med Krisesenteret dersom du ønsker å delta i gruppe.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.