Samtalegruppe for menn

Å delta i samtalegruppe med andre menn kan gi styrke og hjelp.

Alle som deltar i gruppe har ulike erfaringer, og når erfaringer deles kan nye veier bli til.

Samtalegruppe har som mål å skape ny mestring og tro på eget verd.

 Aktuelle temaer kan være:

Hva er vold?, Hvordan er vold skadelig? Mannsrolle, å beskytte barn fra vold og å være en god far, beskyttelsestiltak, mestre angst og redsel etc.

Ta kontakt med Krisesenteret dersom du ønsker å delta i samtalegruppe.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.