Alle spørsmål har et svar

Vil noen tro meg hvis jeg forteller at jeg blir utsatt for vold fra kjæresten min? – Jeg er jo stor, og fysisk ganske sterk….

Vi vet at også menn utsettes for vold fra kjæreste, ektefelle, foreldre og egne barn. Krisesenter for menn er ennå ganske nytt i Norge, og nå har menn et sted å henvende seg, delta i gruppe, få rådgivning, og bo- og beskyttelsestilbud dersom trusler er store.

Mange menn som utsettes for vold, er redd for selv å bruke vold fordi de ofte kjenner seg fysisk sterkere enn den som utøver volden.

På Krisesenteret vet vi at voldens skjulte fortelling er kompleks.

Blåmerker trenger ikke å være synlig. Vold skader både kropp og sjel.

Hva kan Krisesenteret hjelpe meg med?

Krisesenteret tilbyr individuelle samtaler og veiledning. Krisesenteret har egen samtalegruppe for menn.

Noen ønsker hjelp til å komme ut av en voldelig relasjon, noen ønsker å bearbeide vold de har opplevd tidligere. Den hjelp Krisesenteret gir skal være tilpasset de behov den enkelte har. Ansatte kan bistå deg i å finne andre hjelpeinstanser dersom du ønsker det. 

Hvordan er det å bo på Krisesenteret?

På krisesenteret for menn og barn får dere eget soverom. Oppholdsrom, kjøkken og bad deles med andre beboere. Vi har en skjermet og trygg uteplass. Her er det også lekeplass til barna.

Beboere lager sin egen mat og organiserer sin egen hverdag.

Krisesenteret har brød, tørrmat og kaffe / te. Beboere kjøper og lager sin egen middag.

Hvor lenge kan man bo på Krisesenter?

All bistand Krisesenteret gir skal være individuelt tilpasset.

Å bo på Krisesenter er et midlertidig botilbud. Sammen med den enkelte beboer vil ansatte bistå i å finne praktiske og sikkerhetsmessige løsninger slik at du kan etablere et eget, trygt liv.

Er det uheldig for barn å bo på Krisesenteret?

Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å ta med barn til Krisesenteret betyr at du skjermer både barna og deg selv fra en voldelig hverdag. Barn på Krisesenteret vil få egne samtaler, og så snart det er mulig ønsker vi at barna skal kunne fortsette på skole og barnehage.

Jeg vil gjerne fortsette i jobb / utdanning. Kan jeg det mens jeg bor på Krisesenteret?

Når det er mulig , er det viktig å opprettholde daglige gjøremål. Vi vil bistå deg i å finne løsninger som gjør det mulig å få dette til.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.