Trygt for barn og voksne

Krisesenteret har gode sikkerhetstiltak, som gjør det trygt å bo på senteret.

Dersom du trenger vurdering av egen sikkerhet, vil ansatte hjelpe deg med det. Så snart som mulig, ønsker vi at barn skal kunne fortsette i sin barnehage og skole. Likeledes at den voksne skal kunne gå på arbeid og bevege seg trygt ute.

I samarbeid med den enkelte kvinne, kan Krisesenteret samarbeide tett med politi, advokat, barneverntjeneste og andre viktige støttespillere, slik at den enkelte beboer får best mulig hjelp.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.