Alle spørsmål har et svar

På Krisesenteret er ingen spørsmål vurdert som dumme. Du kan spørre om hva du vil, men her er noen av de vanligste spørsmålene vi får.

Er krisesenteret et sted for meg, jeg har jo ikke blitt slått?

– Vold kan sette spor både på kropp og sjel, og er ikke alltid synlig. Psykisk vold, seksualisert vold, frihetsberøvelse, trusler og det å være redd hjemme, kan være vanskelig å snakke med andre om. For mange er denne volden krevende å beskrive, og det er vanskelig å søke hjelp i eget nettverk. På Krisesenteret kan du gå i dagsamtaler, dersom du ikke ønsker eller trenger å bo på senteret.

Hva kan krisesenteret hjelpe meg med?

Samtaler kan stabilisere og sortere mange urolige tanker. Gjennom samtaler kan du se nye muligheter, og bearbeide tidligere opplevelser. I tillegg kan vi bistå med utfylling av papirer, formidle hjelp til andre viktige instanser du trenger, følge deg til offentlige kontorer og annen praktisk hjelp.

Hvordan er det på et krisesenter?

– På krisesenteret har man eget rom, og deler kjøkken, bad og stue med noen andre kvinner. Krisesenteret har enkel brødmat, middag kjøper og lager beboerne selv. Det er utfordrende og berikende å bo mange i samme hus, – her er du ikke alene. Her er det alltid noen å snakke med. For barna er det lekerom inne og trygt lekeareal ute.

Er det uheldig for barn å bo på krisesenteret?

– Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på senteret. Barn får sin egen kontaktperson.

Jeg vil gjerne fortsette i jobb/utdanning. Kan jeg det mens jeg er på krisesenteret?

– Når det er mulig, er det viktig å opprettholde daglige gjøremål. Vi ønsker at store barn skal kunne fortsette på skole og de minste i barnehage, og vil hjelpe deg å finne løsninger på dette.

Hvor lenge pleier man å bo på krisesenteret?

– Ingen livsfortellinger er like og ingen behov er like. Derfor er det også varierende hvor lenge man har behov for å bo. Gjennomsnittlig botid er ca. 4 uker.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.