Barn på krisesenter

BARN SKAL IKKE VÆRE REDDE

Mange barn bærer store belastninger. Altfor store.

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn.

Vi vet at det er like farlig for barn å se vold utøves mot mor, som selv å utsettes for direkte, fysisk vold.

Når du tar barnet ditt med til et Krisesenter, skjermer du barnet fra fare. På Krisesenteret vil barnet møte andre barn, og alle får egen kontaktperson. Barnet skal bli like godt ivaretatt som den voksne, med respekt for sine egne tanker og reaksjoner. Barnet skal få kjenne at hverdagen blir trygg.

Barn kommer til Krisesenteret sammen med sin mor. Barn kan ha bevitnet vold, eller selv opplevd vold og overgrep fra en det har nær relasjon til. I samtaler med en barnefaglig ansatt får barnet hjelp til å uttrykke seg i sitt eget språk, og møtes med respekt og anerkjennelse for sin måte å oppleve krenkelse, redsel og uro på. Barn skal slippe å bære ansvar for volden som har skjedd. Det vil også være samtaler med mor, barn og ansatt sammen.

Trenger barn annen hjelp og oppfølging, vil ansatte drøfte dette med deg.

Der barn ikke skjermes fra omsorgssvikt, vold og overgrep, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.