Alle har rett til et liv uten vold

Kjenner du noen som blir utsatt for vold i nær relasjon?

 Hvert år tar over 40.000 personer i Norge kontakt med et av landets krisesentre.

post@skiv.no

Send oss en e-post

33 35 91 91

Ring oss hele døgnet

Other languages

Click for more information

KRISESENTER FOR ALLE

Vi finner trygge løsninger

Om Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981. I 2011 åpnet vi en egen avdeling for menn og barn som er utsatt for vold i nær relasjon. Merk! Botilbudene for kvinner og menn er adskilt fra hverandre.

Akutt situasjon? Ring alarmtelefonene:

Politiet – ring 112
Alarmtelefon barn/unge – ring 116 111