Om Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981.

Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg mye, og hovedmålsetting har vært å bistå voldsutsatte kvinner og barn og å bekjempe vold i nære relasjoner.

I 2010 kom lov om Krisesenter, «Krisesenterlova», som gir alle kommuner plikt til å ha et krisesentertilbud. Krisesenteret i Vestfold skal gi dette tilbudet for hele fylket. I 2011 åpnet egen avdeling for menn og barn som er utsatt for vold i nær relasjon. Botilbudene for kvinner og menn er adskilt fra hverandre.

I dag har Krisesenteret 14 fast ansatte med ulik fagutdanning og stor kunnskap om vold og traumer. Vi ønsker å gi menn og barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser sammen med menn og barn, slik at hjelpen tilpasses den enkeltes behov.

Krisesenteret har noen få frivillige medhjelpere som bistår i ulike aktiviteter, trivselstiltak og praktisk arbeid. Alle ansatte og frivillige har taushetsplikt. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

• Kontakt med Krisesenteret er frivillig.

• Dagsamtaler og bo-tilbud på Krisesenteret er gratis.

• Individuelt tilpasset hjelp og bistand, hvor den enkelte beboer skal eie sine egne valg.

• Beboere på Krisesenteret kan ikke bruke rusmidler når de bor på senteret.

• Krisesenteret er døgnåpent.

Krisesenteret i Vestfold ligger sentralt i Tønsberg, og er Krisesentertilbud for alle kommunene i fylket.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.