Barn på krisesenter

BARN SKAL IKKE VÆRE REDDE

Mange barn bærer store belastninger. Altfor store.

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn.

Vi vet at det er like farlig for barn å se vold utøves mot den voksne, som selv å utsettes for direkte, fysisk vold.

Når du tar barnet ditt med til et Krisesenter, skjermer du barnet fra vold og fare. På Krisesenteret skal barnet bli møtt like godt som den voksne. Barn får sin egen kontaktperson.

Barn kommer til Krisesenteret sammen med sin far. Barn kan ha bevitnet vold, eller selv opplevd vold og overgrep fra en det har nær relasjon til. I samtaler med en barnefaglig ansatt får barnet hjelp til å uttrykke seg i sitt eget språk, og møtes med respekt og anerkjennelse for sin måte å oppleve krenkelse, redsel og uro på. Barn skal slippe å bære ansvar for volden som har skjedd. Det vil også være samtaler med far, barn og ansatt sammen.

Trenger barn annen hjelp og oppfølging, vil ansatte drøfte dette med deg.

Der barn ikke skjermes fra omsorgssvikt, vold og overgrep, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Fakta om krisesenter

Hvert år tar over 40.000 personer kontakt med landets krisesentre.