Kurs og foredrag

Krisesenteret bidrar gjerne med ulik informasjon, kurs og undervisning. Vi ønsker å tilpasse innhold og presentasjon for den enkelte målgruppe. Ta gjerne kontakt for å drøfte ideèr, ønsker og planer.
Ønsker du deg en venn?

Ønsker du deg en venn?

Ressurssvenn er et gratis og frivillig tilbud til deg som har vært utsatt for vold. Har du bodd på eller skal du snart flytte fra et krisesenter? Trenger du en støttespiller som du kan stole på i en krevende livsfase? Ønsker du noen å ta en kopp kaffe med? Gå en tur...
Alle spørsmål har et svar

Alle spørsmål har et svar

Vil noen tro meg hvis jeg forteller at jeg blir utsatt for vold fra kjæresten min? – Jeg er jo stor, og fysisk ganske sterk…. Vi vet at også menn utsettes for vold fra kjæreste, ektefelle, foreldre og egne barn. Krisesenter for menn er ennå...
Barn på krisesenter

Barn på krisesenter

BARN SKAL IKKE VÆRE REDDE Mange barn bærer store belastninger. Altfor store. Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn. Vi vet at det er like farlig for barn å se vold utøves mot den voksne, som selv å utsettes for direkte, fysisk vold. Når du...
Samtalegruppe for menn

Samtalegruppe for menn

Å delta i samtalegruppe med andre menn kan gi styrke og hjelp. Alle som deltar i gruppe har ulike erfaringer, og når erfaringer deles kan nye veier bli til. Samtalegruppe har som mål å skape ny mestring og tro på eget verd.  Aktuelle temaer kan være: Hva er...
Om Krisesenteret i Vestfold

Om Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981. Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg mye, og hovedmålsetting har vært å bistå voldsutsatte kvinner og barn og å bekjempe vold i nære relasjoner. I...